Экспонаты
Кафтан от костюма Сенатора. 1993. Лебедева И.Г.
Кафтан от костюма Сенатора. 1993. Лебедева И.Г.