Вернуться
Жилет от костюма Рогачёва. 1912. Головин А.Я.
Жилет от костюма Рогачёва. 1912. Головин А.Я.