Вернуться
Фрак от костюма Хлопова. 1897. Пономарёв Е.П.
Фрак от костюма Хлопова. 1897. Пономарёв Е.П.