Экспонаты
Плащ от костюма Бенедикта. 1968. Попов Д.Ф.
Плащ от костюма Бенедикта. 1968. Попов Д.Ф.